Oblast spolupráce

  • E-commerce.
  • Marketingový výzkum.

Pro firmu jsem provedla zhodnocení konkurenčního prostředí, analýzu webových stránek a eshopu firmy, a sepsala jsem návrhy na zlepšení, podklady pro nový web a eshop.

Na základě nasbíraných dat jsem zpracovala případovou studii a obhájila ji jako svou diplomovou práci.

Doba spolupráce

  • 2010-2011

Web

www.tapetymetroflorenc.cz