3M Česko, spol. s r.o.

Dvouletá externí spolupráce se společností 3M, která vznikla úplnou náhodou. Během mého studia na VŠE v rámci předmětu Mezinárodní marketing zadala firma 3M případovou studii několika desítkám týmů studentů. Naše řešení zaujalo grafickým zpracováním, které jsem měla na starost. Firma nás pozvala na prezentaci do své budovy, a po ní mi nabídla práci grafika na DPČ (později již jako OSVČ).

Dostávala jsem nárazově několik zakázek měsíčně a při studiu jsem zpracovávala pro firmu různé grafické úkoly. Nejnáročnější bylo dodržovat striktní korporátní identitu, kterou jsem nastudovala z amerických materiálů o několika desítkách stran.

Byl to pro mne zajímavý a přínosný náhled do fungování korporace, co se týče PR a marketingu, a také řešení bezpečnosti vůči externím spolupracovníkům (právní rámec – autorská práva, obchodní tajemství; IT – přístupy do interní databáze s podklady, využití firemního softwaru; atp.).

Náplň práce: Grafik

Pro firmu jsem běžně zpracovávala:

Vytváření nových tištěných materiálů i úprava stávajících:

 • brožury,
 • letáky,
 • plakáty,
 • trička,
 • roll-upy,
 • PDF podklady,
 • obal produktu pro český trh (Bumpons TM),…

Předtisková příprava:

 • úpravy návodů a příbalových letáků v PDF;
 • vytváření českých verzí PDF a obrázků.

Vytváření webových materiálů:

 • pohyblivé GIF obrázky do podpisů,
 • reklamní bannery pro produkty a divize firmy (statické i pohyblivé GIF),
 • podklady pro prezentace,
 • pozvánky na firemní akce (např. komiks s lidmi z firmy),…

Doba působení

 • duben 2011 – březen 2013

Nástroje

 • Adobe Photoshop
 • Adobe InDesign
 • Adobe Illustrator

Web

www.3mcesko.cz